به گزارش اهر خبر (اهر نیوز)، زاهد محمودی در سومین جلسه شورای حفاظت از منابع آب شهرستان اهر بر لزوم مدیریت توزیع عادلانه منابع آب، رفع تصرفات حریم بستر رودخانه ها و نوسازی شبکه آبیاری فرسوده سد ستارخان تاکید کرد و گفت: با توجه به اینکه در شرایط فعلی، شبکه آبیاری سد ستارخان، سوء استفاده می شود، بایستی مدیریت جهاد کشاورزی و امور آب شهرستان اهر با همکاری یکدیگر به سازمان های مربوطه پیشنهاد نوسازی شبکه فرسوده آبیاری را ارائه دهند تا اعتبار آن تأمین شود.

وی با بیان اینکه تعیین بستر رودخانه اهرچایی با جدیت ادامه می یابد، افزود: تأمین اعتبارات برای آزادسازی بستر رودخانه های شهرستان اهر از جمله اهرچایی عمدتاً باید از محل درآمدهای وزارت نیرو تامین شود اما از این رو به لحاظ اهمیت موضوع سعی می کنیم بخشی از اعتبارات را در شهرستان تأمین کنیم.

فرماندار اهر ادامه داد: تصرف حریم و بستر رودخانه ها و بی توجهی هایی که در گذشته وجود داشته، باعث ایجاد توقع در مردم شده است و به عبارتی چون اهر جزو شهرستان هایی می باشد که حریم رودخانه‌هایش بیشتر تصرف شده، می بایست به این موضوع استانی نگاه شود.

محمودی همچنین اضافه کرد: با توجه به اینکه امور آب و کمیته نظارت بر توزیع آب در این زمینه مسئولیت دارند، بایستی در خصوص تحویل آب به بخش کشاورزی، طبق تصمیمات نخستین جلسه شورای حفاظت از منابع آب عمل شود.

وی خاطرنشان کرد: بر اساس تصمیم اعضای شورای حفاظت از منابع آب شهرستان اهر مقرر شد تا اولویت تخصیص منابع آب با باغات مجوزدار باشد و آب به باغات غیرمجاز تحویل نشود.

فرماندار شهرستان اهر در پایان گفت: در این جلسه مقرر شد تا دستگاه های مربوطه برای صرفه جویی ۳۰ درصدی مصرف آب در بخش صنعت و ۲۰ درصدی در بخش شرب برنامه ریزی کنند.