به گزارش اهر خبر (اهر نیوز)، دکتر احد بهشتی اصل از تصویب دانشکده فنی و حرفه ای خواهران شهرستان اهر خبر داد و گفت: با حمایت ها و پیگیری های نماینده مردم اهر و هریس، دانشکده فنی و حرفه ای خواهران شهرستان اهر در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به تصویب رسید.

وی افزود: پس از تصویب تأسیس این دانشکده، مراتب جهت پذیرش دانشجو و ایجاد ساختار به دانشگاه مرکزی فنی و حرفه ای و سازمان سنجش ارجاع شد.

کم و کاستی های حوزه آموزشی، پرورشی و دانشگاهی اهر و هریس را پیگیری می کنم

نماینده مردم اهر و هریس در مجلس در گفت و‌ گو با خبرنگاران ضمن تایید تصویب دانشکده فنی و حرفه ای خواهران شهرستان اهر در وزارت علوم، اظهار کرد: به پیگیری هایم جهت توسعه دانشگاه های اهر و هریس ادامه می دهم.

بیت الله عبدالهی ادامه داد: با تصویب دانشکده فنی و حرفه ای خواهران شهرستان اهر و دانشگاه فرهنگیان، امیدوارم شاهد جهش در راستای توسعه دانشگاه ها باشیم.

وی در پایان گفت: در کنار این مسائل، افزایش رشته های تحصیلی دانشگاه پیام نور واحد اهر و ارتقاء دانشکده کشاورزی اهر به دانشگاه را نیز پیگیری می کنم.