به گزارش اهر خبر (اهر نیوز)، کریم طوماری در حاشیه بازدید فرماندار اهر از شعبه تأمین اجتماعی در این شهرستان، بدهی شهرداری به تأمین اجتماعی را حدود ۱۸ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: بدهی شهرداری اهر به تأمین اجتماعی در حال حاضر به حدود ۱۸ میلیارد تومان رسیده که ۱۷ میلیارد تومان آن قطعی شده و هر ماه نیز به دلیل عدم پرداخت جریمه ای به مبلغ حدود ۳۰۰ میلیون تومان به آن اضافه می شود ولی همواره از این مجموعه حمایت کرده ایم و خواهیم کرد.

وی در خصوص بیمه شدگان شعبه شهرستان اهر سازمان تأمین اجتماعی گفت: در شعبه تأمین اجتماعی شهرستان اهر به ۲۳۰۰۰ بیمه شده اصلی، ۶۵۰۰۰ بیمه شده اصلی و تبعی، ۴۲۰۰ مستمری بگیر خدمات ارائه می شود.

رئیس شعبه اهر سازمان تأمین اجتماعی افزود: هر ماه حدود ۵.۵ میلیار تومان مستمری به مستمری بگیران تأمین اجتماعی شهرستان اهر پرداخت می شود.

طوماری در ادامه با بیان اینکه خدمات غیرحضوری سازمان تأمین اجتماعی ۲۰۰ مورد است، اظهار داشت: در حال حاضر ۳۶ خدمات به صورت غیرحضوری به بیمه شدگان ارائه می شود که قرار است تا پایان سال جاری تمامی خدمات این سازمان غیرحضوری ارائه شود.

وی ادامه داد: در حال حاضر جایگاه تأمین اجتماعی شعبه اهر تیپ دو می باشد و بر اساس ساختار معاون نیز دارد که به منظور تسهیل در خدمات دهی برای مراجعه کنندگان اختیاراتی به معاون تفویض کرده ایم که بتواند امور اداری بیمه شدگان را تسهیل بخشد.

رئیس شعبه شهرستان اهر سازمان تأمین اجتماعی در پایان خاطرنشان کرد: تمامی سعی و تلاش ما بر این است که بتوانیم خدماتی در شأن مردم اهر ارائه دهیم و در این مسیر قطعاً از هیچ تلاشی دریغ نمی کنیم.