به گزارش اهر خبر (اهر نیوز)، علی امیری راد در جلسه قرارگاه شیمیایی پدافند غیرعامل شهرستان خداآفرین با اشاره بر اینکه در چرخه پدافند غیرعامل حفظ سرمایه ها در مقابل تهدیدات بدون جنگ افزار در اولویت است، گفت: شناسایی و دسته بندی سرمایه های شهرستان خدا آفرین از جمله سرمایه های طبیعی مانند جنگل های ارسباران و سرمایه های غیرطبیعی مثل سد در اولویت می باشد که در این راستا باید تهدیداتی مثل آتش سوزی شناسایی و همچنین در مصون سازی مخازن و شبکه های آب روستایی و شهری و منابع آب در بخش کشاورزی از لحاظ شیمیایی تمهیدات لازم و ضروری انجام گیرد.

وی هدف اصلی پدافند غیرعامل را صیانت از جان انسان ها دانست و گفت: ارتقای پایداری ملی و تسهیل مدیریت بحران نتیجه عمل به الزامات پدافند غیرعامل است.

فرماندار خداآفرین، کاهش آسیب پذیری، تداوم فعالیت های ضروری و ارتقای پایداری ملی را ازجمله اهداف پدافند غیرعامل نام برد و خاطرنشان کرد: پدافند غیرعامل دفاع غیرنظامی در مقابل هرگونه تهدید سرمایه ملی، جان انسان ها و فضای سایبری است.

امیری راد افزود: اهداف قرارگاه پدافند غیرعامل شیمیایی درخدا آفرین، تبیین حوزه های تهدیدات شیمیایی، تعیین ساختار و وظایف قرارگاه پدافند شیمیایی و راهبری درجهت سیاست گذاری، برنامه ریزی و اجرای برنامه های مصونیت سازی می باشد.

وی در پایان گفت: از منظر پدافند شیمیایی باید سرمایه ها، تهدیدات، آسیب پذیری ها شناسایی شوند تا سناریو رزمایش ها تهیه و تحلیل خطرپذیری به منظور کاهش آسیب پذیری، مصون سازی، تولید وآمادگی و پایش مجدد و به روزرسانی اقدامات انجام شود.