به گزارش اهر خبر (اهر نیوز)، مهندس کمال امید، شهردار شهر تاریخی و فرهنگی اهر استعفای خود را تقدیم فرمانداری و شورای اسلامی شهر کرده است.

گفتنی است حدود ۱۰ روز پیش ۴ نفر از اعضای شورای شهر اهر طی مصوبه ای مهندس امید را به دلیل عدم سکونت خانواده در محل خدمت عزل کرده بودند ولی هیئت تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی شهرستان (متشکل از فرماندار، رئیس دادگستری و نماینده شورای اسلامی استان) تاکنون این مصوبه شورا را تایید یا رد نکرده است.

کمال امید در آبان ماه سال ۱۳۹۶ با رای اکثریت شورای اسلامی شهر اهر به عنوان بیستمین شهردار اهر انتخاب شده بود.

شنیده ها حکایت از آن دارد که مهندس محمد سرقینی به عنوان سرپرست شهرداری اهر انتخاب شده است.