به گزارش اهر خبر (اهر نیوز)، یاسین خاکپراقی از کشف اسلحه جنگی در حوزه قضایی شهرستان ورزقان خبر داد و گفت: این اسلحه ها با صدور دستور قضایی توسط پلیس اطلاعات و امنیت عمومی شهرستان کشف و به همراه متهم تحویل مقامات قضایی شد.

ور گفت:: متهم با صدور قرار وثیقه به زندان شهرستان اهر معرفی و پرونده در حال سیر مراحل قانونی است.