به گزارش اهر خبر (اهر نیوز)، کتاب زلزله های بزرگ آذربایجان توسط توحید ملک زاده، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر منتشر و روانه بازار شد.

این اثر یکی از کتاب های تخصصی در حوزه  زلزله بوده که اکثر زلزله‌ های بزرگ اتفاق افتاده در مناطق مختلف آذربایجان از اوایل میلاد حضرت مسیح (ع) تا سال ۱۳۹۸ در این کتاب جامع تشریح شده است.

کتاب زلزله های بزرگ آذربایجان در ۱۳۶ صفحه و پنج فصل که فصل نخست مربوط به مفاهیم زلزله شناسی، فصل دوم علت زلزله خیزی آذربایجان، فصل سوم سایز موتکتونیک آذربایجان، فصل چهارم زلزله های تاریخی آذربایجان و فصل پنجم زلزله های بزرگ معاصر آذربایجان بوده تدوین شده است.

توحید ملک زاده دیلمقانی قریب به ۱۰ جلد کتاب در زمینه های مختلف علمی، فرهنگی و ادبی تاکنون منتشر شده است.