به گزارش اهر خبر (اهر نیوز)، مرتضی علیخانی در گفتگویی با تاکید بر شفافیت عملکرد شهرداری ها، گفت: شهرداران گزارش درآمدها و هزینه های شهری را به طور شفاف در اختیار مردم قرار دهند.

وی با بیان اینکه بخش زیادی از اعتبارات شهری صرف خدمات شهری می شود، افزود: جلب مشارکت مردم در امور شهری هزینه های نگهداری شهر را کاهش می دهد.

مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری آذربایجان شرقی همچنین گفت: مجموعه ای موفق است که اقتصاد مردم را به سمت رشد هدایت کند و با برنامه ریزی می توان برای مردم شهر اشتغال و درآمد پایدار ایجا کرد.

علیخانی در پایان گفت: برطرف شدن مشکلات اقتصادی به رفع بسیاری از مشکلات شهری و مردم می انجامد، از این رو رونق اقتصادی باید نقشه راه شورا و شهرداری ها شود.