به گزارش اهر خبر (اهر نیوز)، بر اساس نتیجه شمارش آرا در حوزه انتخابیه اهر و هریس، از مجموع ۷۶ هزار و ۷۱۵ رأی مأخوذه، آقای احمد محرم زاده یخفروزان با ۲۹ هزار و ۸۲۶ رأی به عنوان نماینده منتخب این حوزه در دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی انتخاب شد.

همچنین بیت اله عبداللهی، نماینده فعلی مردم اهر و هریس در مجلس شورای اسلامی با کسب ۱۸۹۹۸ رأی و محمد اسلامی با کسب ۱۲۷۰۴ رأی به ترتیب نفرات دوم و سوم این انتخابات شدند.

تعداد آرای احمد محرم زاده در حوزه فرعی هریس ۷۴۷۹ می باشد که بیت اله عبداللهی در این حوزه فرعی با ۱۳۱۶۷ رآی از وی پیشتاز است ولی با کسب حدود ۳۹ درصد آرا در کل حوزه انتخابیه اهر و هریس، به عنوان نماینده منتخب این حوزه در دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی انتخاب شد.

گفتنی است تعداد آرای نامزد ها ۷۲۹۹۹ رأی می باشد که از کل تعداد آرای مأخوزه، ۳۷۱۶ رأی باطله اعلام شده است.

طبق قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، هر نامزدی که ۲۰ درصد از آرای “صحیح” مأخوذه را کسب کند به عنوان نماینده مردم انتخاب می شود.

محرم زاده، مدیر مسکن و شهرسازی شهرستان هریس در دولت نهم و معاون فرماندار شهرستان جلفا در دولت دهم را بر عهده داشت و اخیرا نیز به مدیریت مسکن و شهرسازی شهرستان کلیبر منصوب شده بود.