به گزارش اهر خبر (اهر نیوز)، احمد محرم زاده در جلسه بحث و تبادل نظر در خصوص مقابله با آفت پروانه دُم قهوه ای بر لزوم محلول ‌پاشی هوایی مناطق آلوده به آفت پروانه دُم قهوه ای در جنگل فندقلوی شهرستان اهر تاکید کرد و گفت: قطعاً خسارت اقتصادی آفت پروانه دُم قهوه‌ ای به باغات، اراضی کشاورزی، مراتع و جنگل‌ ها کمتر از خسارت اقتصادی ویروس کرونا نیست.

وی با اشاره به اینکه طغیان این آفت پروانه دُم قهوه ای می ‌تواند خسارت جبران ‌ناپذیری به جنگل‌ های شهرستان اهر وارد کند، گفت: در خصوص مبارزه با آفت پروانه دُم قهوه‌ای در منطقه حفاظت شده فندقلوی شهرستان اهر بایستی از دیدگاه ‌ها و ظرفیت روستائیان بومی حاشیه این مناطق جنگلی نیز استفاده کنیم.

نماینده مردم شهرستان های اهر و هریس در پایان با قدردانی از مدیریت بحران کرونا در شهرستان اهر و آذربایجان شرقی، گفت: اقتصاد و معیشت عمده مردم اهر و منطقه قره‌ داغ با باغبانی، کشاورزی و دامپروری تامین می ‌شود ولی وقتی آفتی بخش کشاورزی را تهدید می ‌کند، مردم و به خصوص کشاورزان آسیب زیادی می ‌بینند.