به گزارش اهر خبر (اهر نیوز)، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی اهر در آستانه انتشار فراخوان چهاردهمین جشنواره سراسری تئاتر ارسباران با هیات مدیره انجمن نمایش استان و اهر و سرپرستان گروههای نمایش اهر دیدار و گفتگو کرد.

در این نشسیت صمیمی ممی پور، خواهان همکاری و وفاق بین انجمن نمایش استان و شهرستان و گروههای نمایشی و حمایت انجمن نمایش استان از جشنواره سراسری تئاتر ارسباران به عنوان شاخص ترین رویداد هنری منطقه شد .

در این دیدار احمد رجب پور رئیس انجمن نمایش استان و بابک نهرین و میر عباس خلیفه لو دیگر اعضای هیات مدیره نمایش استان در سخنان خود جشنوراه سراسری تئاتر ارسباران را از جشنواره های مهم استان و کشور قلمداد کرده و قول حمایت همه جانبه دادند .

در ادامه سرپرستان گروههای نمایش اهر پیشنهادها و نظرات خود را در خصوص ثبت گروههای نمایش و کلاسهای آموزشی و حمایت از هنرمندان نمایش ارائه دادند .