به گزارش اهر خبر (اهر نیوز)، دکتر مریم حضرتی معاون پرستاری وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ۹ درصد جمعیت کشور را در سن سالمندی اعلام کرد و گفت: با ادامه فرایند کنونی کاهش نرخ رشد جمعیت تا ۳۰ سال آینده ۲۵ درصد جمعیت کشور در سن سالمندی قرار می‌گیرند و با سونامی پیرسالی مواجه خواهیم شد.

وی توضیح داد: ۳۰ سال بعد سالخوردگی جمعیت ایران یک بحران بزرگ و جدی خواهد بود و لازم است از هم‌اکنون برای شرایط به وجود آمده برنامه‌ریزی درست انجام شود.معاون پرستاری وزیر بهداشت همچنین با اشاره به این که بیشترین تعداد سالمندان در ۳۰ سال آینده را بانوان تشکیل خواهند داد، افزود: جمعیت زنان سالمند در ۳۰ سال آینده با توجه به شرایط سلامت، درآمد و سیاست‌های حمایتی با مشکلات بیشتری روبه‌رو خواهند بود.

دکتر حضرتی افزایش جمعیت سالمندان، کاهش نرخ رشد جمعیت و افت میزان تولد نوزادان را از جمله دغدغه‌های همه مقامات کشور دانست و خواستار اجرای دقیق سیاست‌های افزایش جمعیت در کشور به منظور جلوگیری از پیرسالی جمعیتی شد.

وی افزایش نرخ رشد جمعیت را از جمله راهکارهای مولد و جوان کردن جمعیت ایران ذکر کرد و گفت: برای حمایت از افزایش رشد جمعیت و رشد نرخ باروری در جامعه مراکز زیادی تاسیس شده که خدمات رایگان ارائه می‌دهند.

معاون پرستاری وزیر بهداشت در تشریح تلاش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای افزایش نرخ رشد جمعیت توضیح داد: این وزارتخانه خدمات حمایتی خود را در بخش بهداشت و مامایی برای مادران باردار و در سن باروری متمرکز کرده تا این دغدغه برطرف شود.

منبع: ایرنا