به گزارش اهر خبر (اهر نیوز)، موسی خلیل اللهی رئیس کل دادگستری آذربایجان‌شرقی روز چهارشنبه در بازدید و بررسی مشکلات زیست محیطی شرکت پالایش نفت تبریز با بیان اینکه اولویت‌های دستگاه قضایی آذربایجان شرقی بر اساس برنامه‌های تحولی ریاست قوه قضائیه، حفظ حقوق عامه، حمایت از تولید و سرمایه گذاری مشروع و مبارزه با مفاسد در همه شئون است گفت :در خصوص شرکت پالایش نفت تبریز ۳ مولفه حمایت از تولید، سرمایه گذاری مشروع و اشتغال و حقوق عامه در کنار هم قرار دارد.

او افزود: اشتغال و توجه به تداوم فعالیت واحد‌های تولیدی و صنعتی، نقش محوری و مهم در کاهش ناهنجاری‌های اجتماعی و وقوع جرم دارد.

او ادامه داد: شرکت پالایش نفت تبریز در حمایت از اشتغال نقش بسیار مهمی دارد و بر همین اساس امیدواریم در راستای ادامه حیات این واحد‌های تولیدی اقدامات خوبی انجام شود.

رئیس کل دادگستری آذربایجان‌شرقی با تاکید بر اینکه یکی از وظایف اصلی دستگاه قضائی مبارزه با فساد است ادامه داد: قوه قضائیه مصمم به مبارزه با فساد بوده و با توجه به اقدامات اخیر شاهدیم که این مساله را از داخل قوه قضائیه شروع کرده و پیام این اقدامات برای جامعه این است که خط قرمزی برای تشکیلات قوه قضائیه وجود ندارد و هر کجا فسادی اتفاق بیفتد، به شدت برخورد می‌شود.

خلیل اللهی اضافه کرد: در کنار مبارزه با فساد در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی، یکی از اقدامات دیگر دستگاه قضائی، حفظ اشتغال موجود و کمک به ایجاد اشتغال، تولید و حمایت از سرمایه گذاری مشروع است.

خلیل اللهی یادآوری کرد: بر اساس تاکیدات ریاست قوه قضائیه نباید اجازه دهیم حتی یک نفر در کشور بیکار شده و واحد تولیدی تعطیل شود که در این زمینه تاکنون در آذربایجان شرقی تعداد ۵۰ واحد تولیدی کوچک و بزرگ مشکل دار با حمایت قوه قضائیه به چرخه تولید برگشته و هم اکنون حتی در برخی موارد اقدام به صادرات نیز انجام می‌شود.

او با بیان اینکه یکی دیگر از وظایف دستگاه قضایی طبق قانون اساسی حفظ حقوق عامه بوده که در این خصوص دادستان مرکز استان و معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری نقش بسزایی دارند، گفت: در خصوص برخی مشکلات شرکت پالایش نفت تبریز تلاش کرده ایم بدون ایجاد مشکل برای اشتغال و تولید، حفظ حقوق عامه تامین شود.

به گفته او با توجه به گزارش‌های ارسالی اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی اقدامات خوبی در حفظ این موارد در شرکت پالایش نفت تبریز به انجام رسیده است.

رئیس کل دادگستری آذربایجان‌شرقی افزود: شرکت پالایش نفت تبریز نقش بسیار مهمی در حمایت از اشتغال استان داشته و بر همین اساس امیدواریم در راستای ادامه حیات این واحد‌های تولیدی اقدامات خوبی انجام شود.

شرکت پالایش نفـت تبریز در سـال ۱۳۵۳ طراحـی و پـس از اتمـام مـراحل احداث در بهــمن ســال ۱۳۵۶ با ظرفیـت اسـمی ۸۰ هزار بشـکه در روز راه انـدازی شـد و سپس افزایـش ظرفیـت تولیـد به ۱۱۰ هزار بشکه در سال ۱۳۷۱ با تلاش کارشناسان و متخصصان داخلی به انجام رسید.

این شرکـت هـم اکنـون سهـم حـدود ۷ درصـدی از تـوان تصـفیه نفـت خـام کـل کشـور را با تبـدیل به فـرآورده هـای اصلی و ویژه به خود اختصاص داده و تأمیـن بخـشی از سوخـت مایـع مورد نیـاز شـمال غـرب کشــور در اسـتان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، زنجان و کردستان را برعهده دارد.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان