به گزارش اهر خبر (اهر نیوز)، احمد اسکندری روز جمعه در گفت و گویی اظهار کرد: آخرین سال اجرای این طرح با هدف افزایش تولید در مزارع دیم ۱۲ شهرستان آذربایجان شرقی اجرا می شود.

وی گفت: اجرای طرح امنیت غذایی در سال زراعی جدید برای گندم در سطح ۶۷ هزار هکتار، جو  یکهزار هکتار، حبوبات ۵ هزار هکتار و علوفه  ۲ هزار هکتار همزمان با کشت پاییزه آغاز شده است.

اسکندری هدف از اجرای این طرح را انتقال جدید ترین یافته های محققان موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور به مزارع کشاورزان در آذربایجان شرقی بیان کرد.

مسئول اجرای طرح امنیت غذایی آذربایجان شرقی اضافه کرد: با اجرای این طرح تولید در مزارع دیم استان ۲۵ درصد افزایش یافته و  از جمله موفقیت های آن افزایش ۳۶ درصدی تولید گندم مزارع دیم هریس است.

اجرای طرح امنیت غذایی در آذربایجان شرقی چهار سال پیش در چهار شهرستان استان آغاز شد و سال زراعی جاری آخرین سال این طرح است.

منبع: ایرنا