به گزارش اهر خبر (اهر نیوز)، کاظم عباسی در جمع خبرنگاران گفت: هرگونه تغییر کاربری اراضی کشاورزی و ملی برای ساخت ساز بدون اخذ مجوزهای قانونی ممنوع بوده و برای واحدهای صنعتی و تولیدی نیز تغییرکاربری با در نظر گرفتن درجه زمین و نوع خاک منطقه و سایر شرایط ضروری در اختیار بخش صنعت قرار می‌گیرد.

وی افزود: برای جلوگیری از تخریب اراضی کشاورزی، ۱۸فقره از تغییر کاربری‌های غیر مجاز در اراضی روستای چوپانلار بخش خواجه در سطح اشغال ۵۴۰۰ متر مربع قلع و قمع شده و منجر به آزادسازی تقریبی ۹۰۰۰۰ مترمربع از اراضی کشاورزی و بازگشت به حالت اولیه شد.

وی افزود: از مردم و به ویژه روستائیان و کشاورزان سخت کوش درخواست داریم در صورت احداث بنا یا حصارکشی اراضی باغی و زراعی، حتماً قبل از هرگونه اقدامی با مراجعه به مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان مشاوره کرده و برای دریافت مجوز اقدام کنند.

عباسی در پایان از عموم اهالی شهرستان درخواست کرد در شناسایی و جلوگیری از تغییر کاربری‌های غیرمجاز در سطح شهرستان از طریق ارتباط با سامانه ۱۳۱، مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان را یاری کنند.