به گزارش اهر خبر (اهر نیوز)، ابوالقاسم سلطانی، روز پنجشنبه در گفت و گویی با اشاره به امضای تفاهم نامه بین این اداره کل و پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی، افزود: این تفاهم نامه به منظور گسترش همکاری ایجاد زمینه های نوآوری و شکوفایی، استفاده بهینه از ظرفیت های موجود و تقویت مشارکت و حمایت از مبتکران و طرح های مبتنی بر دانش و فناوری و توسعه اقتصاد دانش بنیان امضا شده است.

وی، تقویت و توسعه همکاری های دو طرف با هدف دسترسی و بکارگیری دانش فنی و فناوری روزآمد در اجرای طرح های فناورانه پژوهشی، مطالعاتی، توسعه ای، کاربردی، مشاوره ای و آموزشی در موضوعات مرتبط با نیازهای طرفین را از مفاد این تفاهم نامه اعلام کرد.
مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان شرقی گفت: بر اساس این تفاهم نامه همکاری دو جانبه در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و برنامه پنج ساله ششم توسعه، طرح های پژوهشی، تحقیقاتی و توسعه فناوری مشترک  انجام می شود.
سلطانی، ادامه داد: در قالب این تفاهم نامه مخترعان و مبتکران حوزه مسکن و شهرسازی برای حمایت و پشتیبانی به پارک علم و فناوری معرفی می شوند و پروژه های فناورانه و تحقیقاتی مسکن و شهرسازی برای انجام پروژه های مشترک به این پارک ارجاع داده می شود.
وی با بیان اینکه مدت اجرای این تفاهم نامه ۵ ساله است، اظهار داشت: تمدید، بازنگری، اصلاح و یا تغییرات اساسی در مفاد آن با توافق طرفین امکان پذیر است.

منبع: ایرنا