به گزارش اهر خبر (اهر نیوز)، علی صفائی فرد گفت: ۷۱ نفر طی نیمه اول سال‌جاری بر اثر حوادث ناشی از کار در استان جان خود را از دست دادند که این آمار نسبت به مدت مشابه سال گذشته که ۴۱ نفر بودگ ۳۰ نفر افزایش یافته است.

صفائی‌فرد در مورد علت فوت این افراد، اظهار کرد: ۲۹ نفر به علت سقوط از بلندی، ۱۷ نفر براثر برخورد جسم سخت، ۱۰ نفر براثر برق گرفتگی، ۱۰ مورد خفگی یا کمبود اکسیژن، چهار نفر غرق شدگی و یک نفر نیز براثر سوختگی جان خود را از دست داده‌اند.

وی اضافه کرد: طی این مدت، تعداد ۶۸۵ نفر نیز بر اثر مصدومیت ناشی از حوادث کار به ادارات پزشکی قانونی استان مراجعه کردند که از این تعداد ۱۳ نفر زن و بقیه مرد بودند.

مدیرکل پزشکی قانونی استان گفت: در شهریور ماه امسال نیز ۱۸ نفر به علت حادثه کاری فوت کرده که این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از آن پنج نفر افزایش داشته است.

وی افزود: طی همین مدت،۱۶۱ نفر نیز به علت مصدومیت حوادث کاری به ادارات پزشکی قانونی استان مراجعه کردند که یک نفر از آنها زن بودند که این آمار نسبت به مدت مشابه در سال گذشته افزایش ۵۲ درصدی را نشان می‌دهد.

تعداد کل فوت شدگان حوادث کاری در سال ۹۸ برابر با ۹۶ نفر بود که یک نفر از آنان زن و بقیه مرد بودند؛ تعداد کل مصدومین حوادث کار مراجعه کننده در سال ۹۸ برابر با ۱۳۲۵ نفر بود که از این تعداد ۳۵ نفر زن و ۱۲۹۰ نفر مرد بودند.