به گزارش اهر خبر (اهر نیوز)، حسین فتحی در گفت‌وگو با خبرنگاران با تشریح تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۹۹  گفت: با توجه به دستور معاونت رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز هماهنگی‌های به عمل آمده با بانک مرکزی و در اجرای جز (۱) بند (ح) تبصره ۱۷ قانون بودجه، کلیه موسسات خیریه باید در هنگام پرداخت های کمک یا حمایت خود از اشخاص، صرفا از طریق سامانه پایا و ساتنا به درج کد ۲۴ رقمی در قسمت شناسه پرداخت اقدام کنند.

وی افزود: تصویب بند ح تبصره ۱۷قانون بودجه سال ۹۹ گام اساس برای تحقق و یکپارچگی اطلاعات حمایتی دستگاهها و نهادهای حاکمیتی (دولتی و غیر دولتی) و مردمی می باشد و زمینه را برای ارائه حمایت های فراگیر و اثربخش و جلوگیری از سوء استفاده از حمایت های موجود فراهم می آورد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان آذربایجان شرقی همچنین با اشاره به اهمیت اجرای این قانون در جهت معافیت مالیاتی موسسات خیریه خاطرنشان کرد: براساس مفاد جز (۱) بند (ح) تبصره ۱۷ قانون بودجه آن بخش از هزینه های موسسات خیریه خصوصی که به اشخاص پرداخت می شود تنها در صورت ثبت نام در سامانه مذکور از معافیت مالیاتی برخوردار می شوند.

وی ادامه داد: این کد شامل عدد ۱۱۰ در ابتداء و سپس عدد۱۱ رقمی شماره ثبت موسسه خیریه و در انتها شماره موبایل رابط موسسه بدون در نظر گرفتن صفر اول است.

فتحی تشریح کرد: بر اساس این تبصره در قانون بودجه سال ۹۹ کلیه دستگاههای موضوع ماده ۲۹ قانون ششم توسعه از جمله نهادهای غیر دولتی و بنیادها که به هر شکل از اقشار آسیب پذیر حمایت می کنند، مکلفند تمامی حمایت‌ها و کمک‌های خود را به تفکیک شماره کد ملی فرد دریافت کننده حمایت در سامانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ثبت کنند و به منظور ساماندهی و کارآمدسازی سیاست‌های حمایتی اطلاعات سامانه در اختیار تمام دستگاه‌های فوق قرار می گیرد و زمینه ارائه حمایت های فراگیر و اثربخش و جلوگیری از سوء استفاده از حمایت های موجود را فراهم می آورد.

وی با اشاره به امکان استعلام افراد دریافت کننده حمایت ابراز کرد: پس از ثبت اطلاعات، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است امکان استعلام استحقاق سنجی افراد دریافت کننده حمایت را در اختیار نهادهای حمایت کننده قرار دهد.

منبع: ایسنا