به گزارش اهر خبر (اهر نیوز)، سیداحمد موسوی در دیدار با مدیرعامل مجتمع مس‌سونگون اظهار داشت: حمایت از صنعت و تولید داخلی و سرمایه‌گذاری در حوزه معادن شهرستان و به تبع آن اشتغال جوانان جزو اولویت‌های دستگاه قضایی است.

رئیس دادگستری شهرستان ورزقان، خاطرنشان کرد: به منظور تسهیل روند سرمایه‌گذاری و رفع موانع موجود از مسیرهای قانونی دستگاه قضایی در کنار واحدهای تولیدی و سرمایه‌گذاران است.

طی این دیدار مدیر‌عامل مجتمع‌ مس‌سونگون گزارش کامل و جامعی از حوزه کاری و مسائل و مشکلات موجود در این مجتمع از جمله مسائل زیست‌محیطی و منابع طبیعی به رئیس دادگستری ارائه کرد.

وی همچنین از افتتاح طرح‌های جدید و بزرگ در آینده نزدیک که منجر به اشتغال جوانان شهرستان منجر خواهد شد خبر داد.

منبع: فارس