به گزارش اهر خبر (اهر نیوز)، سمساری مدیرکل تامین اجتماعی آذربایجان شرقی سازمان تامین اجتماعی را بزرگترین نهاد بیمه‌ای کشور دانست که به طیف وسیعی از اقشار مختلف جامعه ارائه خدمات می‌کند.

او استقرار خدمات غیرحضوری را گامی موثر در راستای شفاف سازی و ارتقای کمی و کیفی دانست و گفت: از مخاطبین و مشتریان سازمان تامین اجتماعی انتظار می‌رود با استفاده از خدمات غیرحضوری از مراجعه غیرضرور به شعب، در جهت رعایت فاصله گذاری اجتماعی و ممانعت از انتشار کرونا خودداری کنند.

سمساری با تاکید بر رعایت ضوابط بهداشتی در راستای مقابله با بیماری کرونا در مراکز تامین اجتماعی آذربایجان شرقی گفت: توسعه خدمات غیرحضوری مورد توجه قرار گرفته و در حال حاضر طرح ۳۰۷۰ در سازمان در حال اجرا می‌باشد که در قالب آن دوشنبه‌های هر هفته از یک یا دو خدمت غیرحضوری رونمایی می‌شود.