به گزارش اهر خبر (اهر نیوز)، موسی خلیل الهی در دیدار با مدیرعامل آب منطقه ای استان و فرماندهی مرزبانی استان در رابطه با بررسی تصرفات غیرقانونی در حریم رودخانه ها، اظهار داشت: حریم و بستر رودخانه ها به دلیل اینکه جزو اراضی مرغوب و با ارزش افزوده بالا بوده مورد طمع افراد سودجو بوده و این موضوع ضررهای جبران ناپذیری به منابع ملی وارد می کند.
وی با بیان اینکه یکی از تکالیف و اولویت های دستگاه قضایی حفظ حقوق عامه بوده و بحث پیشگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز و تجاوز افراد فرصت طلب به حریم رودخانه ها جزو مصادیق این موضوع است، افزود: بر همین اساس دستگاه قضایی با هرگونه دخل و تصرف غیرمجاز در بستر و حریم رودخانه ها قاطعانه برخورد می کند.
رئیس کل دادگستری استان آذربایجان شرقی با تأکید بر ارائه راهکارهای مناسب به منظور جلوگیری از تصرفات غیرقانونی در بستر و حریم رودخانه ها خاطرنشان کرد: حفظ حقوق عامه و مقابله افراد فرصت طلب بدون همکاری نهادهای مسئول امکان پذیر نبوده و همه دستگاه ها در خصوص رعایت این مساله مکلف هستند.