به گزارش اهر خبر (اهر نیوز)، حسن حضرتی اظهار داشت: پرونده قتلی که ۱۵سال پیش در دادگستری خداآفرین مطرح شده بود و بعد از صدور رأی قطعی  در اجرای احکام کیفری در حال اجرا بود با تلاش دادستانی، واحد اجرای احکام کیفری و تعامل طرفین، اولیای دم مقتول بعد از ۱۵سال رضایت دادند و پرونده مختومه گردید.
در این جلسه که به منظور برقراری سازش بین طرفین تشکیل شده بود دادستان خداآفرین ضمن اشاره به روایتی از امام علی (ع) گفت: یکی از صفات عالی مردان بزرگ بخشش و گذشت می باشد.