به گزارش اهر خبر (اهر نیوز)، مدیر عامل شرکت گاز آذربایجان شرقی گفت: از ابتدای اجرای طرح پایش مصرف گاز سازمان‌ها و ادارات دولتی در سال جاری، در این استان برای ۹۸۷ واحد اداری اخطار صادر و جریان گاز تعداد ۱۹۳ سازمان به دلیل بی توجهی و عدم رعایت دستورالعمل ابلاغی، قطع شده است.
سیدرضا رهنمای توحیدی با اشاره به اینکه همزمان با برودت هوای استان و افزایش مصرف گاز طبیعی، به منظور جلوگیری از هدررفت گاز و بهره مندی بدون وقفه کلیه مصرف کنندگان در سراسر کشور، نحوه مصرف گاز در ادارات و سازمان‌های دولتی پایش می‌شود گفت:در سال جاری بیش از هفت هزار و ۲۹۱ مورد از ادارات و سازمان‌های استان بازدید شده است.

او افزود:این طرح همه ساله بر اساس دستورالعمل‌ها و چک لیست‌های مدوّن ارزیابی شده و علاوه بر سنجش وضعیت موجود، راهکار‌های اجرایی باهدف کاهش هدررفت گاز توسط امور مشترکین به ادارات مربوطه ارائه می‌شود.

او با اشاره به اینکه در فصول سرد سال و برودت شدید هوای استان، اولویت شرکت گاز، تأمین نیاز گرمایشی بخش‌های خانگی می‌باشد  گفت:عدم رعایت الگوی مصرف بهینه در سایر بخش‌های مصرفی، منجر به افت فشار در مناطق دورافتاده استان خواهد شد،از این رو سازمان‌ها و بخش‌های تولیدی و صنعتی می‌بایست صرفه جویی در مصرف گاز را جدی تلقی کرده و به منظور پایداری جریان گاز در شبکه سراسری، دستورالعمل‌های مربوط به تنظیم درجه حرارت ساختمان‌ها و ساعات استفاده از سیستم گرمایشی را رعایت کنند.

مدیرعامل شرکت گاز استان بر ضرورت رعایت دمای ۱۸ تا ۲۱ درجه (دمای رفاه) به منظور بهره مندی همه هموطنان از گرمایش مورد نیاز روز‌های سرد زمستانی تاکید کرد.