به گزارش اهر خبر (اهر نیوز)، مدرسه ۶ کلاسه شهید آل محمد و شهید دکتر نامی پس از بازسازی با حضور معاون وزیر آموزش و پرورش در اهر افتتاح شد، برای این طرح ۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال توسط اداره کل نوسازی و تجهیز مدارس استان هزینه شده است.

همچنین عملیات اجرایی ساخت مدرسه ۱۲ کلاسه خیرساز به نام شهید جوانی با حضور  معاون وزیر و رئیس سازمان نوسازی و تجهیز مدارس کشور  و خانواده آن شهید بزرگوار آغاز شد.