به گزارش اهر خبر (اهر نیوز)، جعفر سمساری مدیرکل تأمین اجتماعی آذربایجان شرقی اظهار کرد: بر اساس ماده “یک” آئین نامه اجرایی قانون بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد مصوب ۲۹ مهر ماه سال۶۶ هیأت وزیران، صاحبان حرف و مشاغل آزاد به افرادی اطلاق می‌شود که برای انجام حرفه و شغل مورد نظر با داشتن کارگر (کارفرما) یا خود به تنهایی (خویش فرما) به استناد مجوز اشتغال صادره از سوی مراجع ذی‌صلاح یا به تشخیص هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی، به کار اشتغال داشته و مشمول مقررات حمایتی خاصی نباشند.

وی افزود: از آنجایی که خانه داری به عنوان یک حرفه تلقی شده و فاقد درآمد مالی و رابطه مزدی برای زن خانه‌دار است، لذا معنای اصطلاحی و حقوقی شغل بر آن صدق نمی‌کند و انعقاد قرارداد با زنان خانه دار صرفاً در قالب قرارداد بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد و در راستای اصل تعمیم و گسترش پوشش بیمه‌ای به این قبیل از افراد، انجام می‌شود.

وی اضافه کرد: خانه داری به معنای خاص آن، شغل از جهت کسب درآمد تلقی نشده و بیمه پردازی فرزندان اناث بیمه شده متوفی، پس از بررسی وضعیت ازدواج و اشتغال و احراز شرایط قانونی توسط واحد اجرایی ذیربط با رعایت مقررات مربوطه در قالب بیمه زنان خانه دار مانع بهره مندی ایشان از مستمری والدین متوفی خود نخواهد بود.

مدیرکل تأمین اجتماعی استان در این خصوص ادامه داد: دریافت مستمری والدین نیز هم زمان با پرداخت حق بیمه در قالب قراردادهای بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد مذکور (قبلی و جاری) به عنوان دوران همپوشانی بابت مستمری من‌غیر حق تلقی نمی‌شود.

وی با اشاره به شرایط سنی برای بیمه زنان خانه‌دار نیز گفت: تمام بانوان که فاقد شغل و حرفه خاصی بوده و مشمول مقررات حمایتی خاصی نباشند، در بازه سنی ۱۸ تا حداکثر ۵۰ سال امکان عقد قرارداد زنان سرپرست خانوار را دارا خواهند بود.

وی افزود: در صورتی که سن متقاضی در زمان ثبت تقاضا بیش از سن مذکور باشد، پذیرش درخواست وی منوط به داشتن سابقه پرداخت حق بیمه قبلی معادل مدت مازاد سن نسبت به ۵۰ سال خواهد بود.

سمساری به میزان مبالغ پرداختی حق بیمه ماهانه زنان خانه‌دار بدون سرانه درمان نیز اشاره کرد و گفت: مبلغ حق بیمه با لحاظ بازنشستگی و فوت بعد از بازنشستگی با نرخ ۱۲ درصد برابر با ۲,۲۹۲,۵۱۲، مبلغ حق بیمه با لحاظ بازنشستگی و فوت قبل و بعداز بازنشستگی با نرخ ۱۴درصد برابر با ۲,۶۷۴,۵۹۸ و با لحاظ بازنشستگی، ازکارافتادگی کلی و فوت با نرخ ۱۸درصد برابر با ۳,۴۳۸,۷۶۹ خواهد بود.

وی به مزیت بیمه زنان خانه دار نیز اشاره کرد و گفت: عدم مطرح بودن شغل، دریافت مستمری والدین و همسر همزمان با پرداخت حق بیمه زنان سرپرست خانوار و تامین اعتبار دفترچه‌های درمانی از طریق والدین همزمان با ادامه بیمه پردازی از جمله مزایای این نوع بیمه است.

بازنشستگی زنان خانه‌دار ۵۵ساله با ۱۰ سابقه بیمه

وی به سن بازنشستگی بیمه‌شدگان “زنان خانه‌دار” هم اشاره کرد و گفت: این نوع بیمه نیز همچون سایر بیمه شدگان، برای زنان با دارا بودن ۵۵ سال سن و ۲۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه، با دارا بودن ۴۵سال سن و ۳۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه، با دارا بودن ۳۵ سال سابقه پرداخت حق بیمه بدون شرایط سنی و داشتن ۵۵ سال سن و ۱۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه با یک سوم حقوق، امکان بازنشستگی خواهد بود.

مدیرکل تأمین اجتماعی استان در مورد نحوه عقد قرارداد به منظور بیمه زنان خانه‌دار گفت: در حال حاضر عقد قرارداد و واریز حق بیمه بیمه شدگان خاص من جمله زنان خانه دار به صورت اینترنتی از طریق پرتال es.tamin.ir و به صورت غیر حضوری انجام می‌شود.

متقاضیان عقد قرارداد بیمه زنان خانه‌دار با ۱۲ درصد حقوق مبنای کسر حق بیمه از خدمات بازنشستگی و فوت پس از بازنشستگی برخوردار خواهند بود و افرادی که تقاضای عقد قرارداد با نرخ ۱۴ و ۱۸ درصد داشته باشند، به ترتیب از خدمات کار افتادگی و نیز فوت قبل از بازنشستگی بهره‌مند شوند؛ متقاضیان در صورت درخواست مبنی بر استفاده از خدمات درمانی، باید حق سرانه درمان مصوب سالانه را نیز پرداخت کنند.

منبع: ایسنا