به گزارش اهر خبر (اهر نیوز)، اسفندیار صادقی معاون سوادآموزی استان ضمن تبریک این موفقیت ، تحقق این مهم را در سایه تلاش شبانه روزی همکاران سوادآموزی ، مدیران و روسای  آموزش و پرورش نواحی و مناطق و مخصوصا آموزش دهندگان عنوان کرد.

معاون سوادآموزی استان افزود : با توجه به اینکه در لایه های سخت شناسایی اسمی بی سوادان و کم سوادان هستیم شناسایی اسمی و کلاس گذاری ، بسیار سخت می باشد و تحقق این امر نشان از جدیت و پیگیری همکاران سوادآموزی دارد.

وی با اشاره به اینکه آموزش و پرورش به تنهایی قادر به ریشه کنی بی سوادی نیست خاطرنشان کرد :  در سه ماه گذشته معاونت سوادآموزی استان با احیا تفاهم نامه های قبلی و انعقاد قرارداد های جدید اقدام به جلب مشارکت بین بخشی کرده است و از این رو تمامی ارگان ها و دستگاه های مرتبط ، در کسب رتبه اول کشوری سهیم می باشند.

صادقی با اشاره به اینکه علاوه بر تحت پوشش بردن عالی ، نگهداشت سوادآموزان نیز مسئله مهم و اساسی می باشد گفت : سوادآموزی استان با نظارت و بررسی حداکثری بصورت حضوری و غیر حضوری بدنبال کیفیت بخشی به کلاس های سوادآموزی نیز می باشد.

معاون سوادآموزی استان در پایان اظهار داشت : علی رغم پایان رسمی کلاس گذاری  همچنان امکان جذب کم سواد به صورت متفرقه ممکن می باشد.