به گزارش اهر خبر (اهر نیوز)، محمدحسین فرهنگی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با پیشنهاد و پی گیری که انجام شد و بر اساس  «بند ه‌ تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰» کلیه پرداخت‌های مشابه حقوق و دستمزد مانند حق‌التدریس، حق‌الزحمه، ساعتی، حق نظارت و پاداش شوراهای حل اختلاف، جزو هزینه های اجتناب‌ناپذیر محسوب می‌شود و  مشمول مفاد جزء (۴) بند (الف) این تبصره است و باید به صورت ماهانه تا چهار میلیون بدون کسر مالیات پرداخت شود.

وی افزود: این حکم قانونی که در راستای اجرای عدالت در پرداخت ها و مالیات ها بود، به صورت جدید تصویب شد.
سخنگوی مجلس ادامه داد : با عنایت به مراجعات و درخواست های متعدد در خصوص بازبینی در نحوه پرداخت مالیات بر قراردادهای جزئی یاد شده و پیگیری های صورت گرفته در مورد مالیات این گونه پرداخت ها، کلیه پرداخت‌های مشابه حقوق و دستمزد تا چهار میلیون تومان از مالیات معاف شد در حالی که در گذشته از دریافت های ناچیز این موارد ۱۰ درصد مالیات هم گرفته می شد.

فرهنگی تاکید کرد: همچنین افرادی که با دستگاه های دولتی کار فرهنگی می کنند از معافیت مالیاتی برخوردار می شوند.

منبع: ایرنا