به گزارش اهر خبر (اهر نیوز)، از زمان شیوع ویروس کرونا، کادر درمان سپر دفاعی برای مقابله با این ویروس شد، از اولین سپر که پرسنل اورژانس ۱۱۵ است تا پرستاران اورژانس بیمارستانها و پزشکان و علوم آزمایشگاه و خدمات و نگهبانی و بیماربر و… بعد از یک سال و ابتلا به ویروس کرونا و شهادت تعداد زیادی از کادر درمان، با وجود کمبودها و فشارهای روحی و روانی، دستورالعملی مبنی بر پاداش سختی کار کرونا ارسال شد، اما آنچه شاهد بودیم، تفاوت‌ها و تبعیض‌های بسیار بالا در پرداخت این پاداش سختی کار کرونا بود، این تفاوت پرداختی‌ها آن چنان فاحش بود که اکنون که موج چهارم شیوع کرونا آمده، پرسنل در شرایط روحی بسیار بدی قرار دارند، تفاوت واریزی‌ها تا ده برابر متفاوت است، در واحدهایی مثل اورژانس ۱۱۵ چنان بوده که پرسنل تصور می‌کنند در سیستم درمان نیستند!
ما جمعی از کادر درمان، خواستار بررسی و اصلاح سریع در پرداخت پاداش سختی کار کرونا هستیم.

منبع: فارس