2019 / 06 / 26 | ۱۳۹۸ / ۰۴ / ۰۵

Ahar News Agency

سخنگوی شورای اسلامی شهر اهر:

طرح های عمرانی و سرمایه گذاری در جلسات شورا تصویب نمی شوند / بیش از ۱۰ میلیارد از بدهی ۳۰ میلیارد تومانی شهرداری پرداخت شده است

سخنگوی شورای اسلامی شهر اهر گفت: طرح های عمرانی و سرمایه گذاری شهرداری به دلیل تصویب نشدن در جلسات شورای شهر مسکوت مانده است....

اقتصادی