تبلیغات
تبلیغات شما در اهر خبر

کتاب “بی ستون” منتشر شد

کتاب "بی ستون" اثر جعفر خضوعی در ۲۰۲ صفحه و قطع رقعی به قیمت ده هزار تومان از سوی انتشارات شمیسا منتشر شد....

اجتماعی