افتتاح مسجد بازسازی شده امام حسن عسگری (ع)

اهر خبر (اهر نیوز) – مسجد بازسازی شده امام حسن عسگری (ع) معروف به مسجد سربازار شهرستان اهر افتتاح شد.