2018 / 12 / 09 | ۱۳۹۷ / ۰۹ / ۱۸

Ahar News Agency

بازدید فرماندار اهر از کارگاه میوه خشک کنی و یکی از مراکز پرورش ماهی این شهرستان