2018 / 09 / 25 | ۱۳۹۷ / ۰۷ / ۰۳

Ahar News Agency

بازدید فرماندار اهر از کارگاه میوه خشک کنی و یکی از مراکز پرورش ماهی این شهرستان