2020 / 01 / 21 | ۱۳۹۸ / ۱۱ / ۰۱

Ahar News Agency

بازدید فرماندار و اعضای ستاد مدیریت بحران شهرستان اهر از ایستگاه های تقلیل فشار گاز

اهر خبر (اهر نیوز) – فرماندار و اعضای ستاد مدیریت بحران شهرستان اهر از ایستگاه تقلیل فشار ۵۰۰۰۰ CGS، ایستگاه TBS شهدای غزه، قره برون و خط اجرایی ۱۶” تقویتی منشعب از خط انتقال ارمنستان بازدید کردند.