2020 / 05 / 26 | ۱۳۹۹ / ۰۳ / ۰۶

Ahar News Agency

بازدید فرماندار و مسئولین اجرایی از ساختمان جدید دانشکده کشاورزی اهر و بررسی مشکلات بوجود آمده در روند ساخت پروژه