2020 / 09 / 24 | ۱۳۹۹ / ۰۷ / ۰۳

Ahar News Agency

بازدید فرماندار و مسئولین اجرایی از ساختمان جدید دانشکده کشاورزی اهر و بررسی مشکلات بوجود آمده در روند ساخت پروژه