2018-06-21 | ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

Ahar News Agency

بازدید فرماندار و نماینده اهر از مراکز ذخیره گندم و کارخانجات آردسازی شهرستان

اهر خبر (اهر نیوز) – فرماندار شهرستان اهر و نماینده مردم اهر و هریس در مجلس شورای اسلامی قبل از ظهر روز یک شنبه (۲۳ مهر ۱۳۹۶) از مراکز ذخیره گندم و کارخانجات آردسازی شهرستان اهر بازدید کردند.