2018-04-19 | ۱۳۹۷/۰۱/۳۰

Ahar News Agency

حضور مدیرعامل شهرک های صنعتی استان در اهر و بازدید از برخی واحدهای شهرک صنعتی این شهرستان