2018-07-19 | ۱۳۹۷/۰۴/۲۸

Ahar News Agency

حضور مدیرعامل شهرک های صنعتی استان در اهر و بازدید از برخی واحدهای شهرک صنعتی این شهرستان