2018 / 12 / 09 | ۱۳۹۷ / ۰۹ / ۱۸

Ahar News Agency

حضور مدیرعامل شهرک های صنعتی استان در اهر و بازدید از برخی واحدهای شهرک صنعتی این شهرستان