2018 / 09 / 25 | ۱۳۹۷ / ۰۷ / ۰۳

Ahar News Agency

حضور مدیرعامل شهرک های صنعتی استان در اهر و بازدید از برخی واحدهای شهرک صنعتی این شهرستان