2020 / 09 / 22 | ۱۳۹۹ / ۰۷ / ۰۱

Ahar News Agency

دوره آموزش رانندگی تدافعی برای نیروهای امدادی و عملیاتی اداره گاز اهر

اهر خبر (اهر نیوز) – دوره آموزش رانندگی تدافعی برای نیروهای امدادی و عملیاتی اداره گاز شهرستان اهر با اهداف آشنایی جامع با قوانین راهنمایی و رانندگی در شرایط بحران و آموزش کارکنان اداره گاز شهرستان اهر به اصول رانندگی تدافعی توسط سرهنگ جم، فرماندهی راهنمایی و رانندگی شهرستان اهر به مدت یک هفته برگزار گردید.