2018 / 12 / 12 | ۱۳۹۷ / ۰۹ / ۲۱

Ahar News Agency

دیدار مردمی فرماندار شهرستان اهر (۲ اسفند ۱۳۹۶)

اهر خبر (اهر نیوز) – زاهد محمودی، فرماندار شهرستان اهر قبل از ظهر روز چهارشنبه (۲ اسفند ۱۳۹۶) در دیدار صمیمی خود با تعدادی از شهروندان، به درخواست ها، پیشنهادها و شکایت های آنان گوش کرد و دستورهای لازم برای رفع مشکلات مطرح شده را صادر نمود.