2018-06-21 | ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

Ahar News Agency

کارگاه آموزشی راهبردهای توانمندسازی افراد آسیب دیده و در معرض آسیب

اهر خبر (اهر نیوز) – کارگاه آموزشی راهبردهای توانمندسازی افراد آسیب دیده و در معرض آسیب با حضور فرماندار شهرستان اهر و کارشناسان استانی و شهرستانی برگزار شد.