2018 / 09 / 24 | ۱۳۹۷ / ۰۷ / ۰۲

Ahar News Agency

کارگاه آموزشی راهبردهای توانمندسازی افراد آسیب دیده و در معرض آسیب

اهر خبر (اهر نیوز) – کارگاه آموزشی راهبردهای توانمندسازی افراد آسیب دیده و در معرض آسیب با حضور فرماندار شهرستان اهر و کارشناسان استانی و شهرستانی برگزار شد.