2018 / 10 / 18 | ۱۳۹۷ / ۰۷ / ۲۶

Ahar News Agency

کنسرت استاد داود آزاد و گروه موسیقی روح افزا با اجرای تصانیف آذری در اهر

اهر خبر (اهر نیوز) – کنسرت استاد داود آزاد و گروه موسیقی روح افزا با اجرای تصانیف آذری در سالن میرزا جعفر قراجه داغی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان اهر برگزار شد.