2018 / 12 / 14 | ۱۳۹۷ / ۰۹ / ۲۳

Ahar News Agency

کنسرت استاد داود آزاد و گروه موسیقی روح افزا با اجرای تصانیف آذری در اهر

اهر خبر (اهر نیوز) – کنسرت استاد داود آزاد و گروه موسیقی روح افزا با اجرای تصانیف آذری در سالن میرزا جعفر قراجه داغی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان اهر برگزار شد.