به گزارش اهر خبر (اهر نیوز)، در این جلسه در خصوص واگذاری زمین برای احداث کتابخانه جدید اهر، پیگیری سهم نیم درصد کتابخانه ها از شهرداری، تعیین اعضای جدید انجمن کتابخانه های اهر و پیگیری مصوبات جلسه قبل بحث و تصمیم گیری شد.

در ابتدای جلسه سمندری با اشاره به پیدایش و گسترش فضاهای مجازی، این فضاها را بعنوان منابع اطلاع رسان برای زندگی روزمره معرفی کرده و گفت: ارزش بالای کتاب بر همگان آشکار است و با افزایش فعالیتهای کتابخانه ای می توان در جهت افزایش فرهنگ مطالعه در بین مردم قدم برداشت.

سمندری احداث کتابخانه در مناطق محروم و روستاهای پرجمعیت شهرستان را امری ضروری خواند و در ادامه پیگیر مصوبات جلسه قبل شده و خواستار ارائه توضیحاتی در مورد میزان اجرایی شدن آنها شد.

زارعی رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی اهر و دبیر انجمن نیز ضمن تشکر از عنایت مدیر کل کتابخانه های عمومی استان نسبت به کتابخانه های عمومی اهر با ارائه گزارش آماری از تعداد منابع و اعضا و مراجعین کتابخانه ها، گفت: شهرستان اهر از نظر اختصاص فضای فیزیکی کتابخانه ای بر حسب استاندارد بسیار پایین است بطوریکه بر اساس استاندار برای هر چهار نفر باید یک متر فضا در نظر گرفته شود و شهرستان اهر با وجود جمعیت یکصد هزار نفری باید دارای ۲۵۰۰۰ متر فضای کتابخانه ای باشد در حالی که کمتر از ۴۰۰۰ متر را در این امر دارار می باشد.

زارعی در ادامه با بیان اینکه گردش جاری کتابخانه وابسته به دریافت سهم نیم درصد هست، از شهرداری خواست همکاریهای لازم را با کتابخانه بعمل آورد.

سرپرست اداره کتابخانه های عمومی اهر در مورد مصوبه پیشنهاد واگذاری قطعه زمین از سوی شهرداری و پرداخت بدهی های نیم درصد شهرداری به کتابخانه ها از بابت نیم درصد در سالهای ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ گفت: در این خصوص مکاتبه ای با شهرداری بعمل آمده که متاسفانه از سوی شهرداری هنوز جوابی مشخص به این نامه داده نشده است.

حاتم زاده در ادامه به اجرایی شدن مصوبات برپایی نمایشگاه کتاب تازه های ارسباران در کتابخانه شیخ شهاب الدین اهری با همکاری انتشارات شمیسا و برگزاری نشست های کتابخوان مدارس با همکاری آموزش و پرورش اشاره کرد.

علی اکبرزاده اهری، رئیس شورای شهر اهر نیز در این جلسه ضمن ابراز تاسف از پایین بودن میزان مطالعه در جامعه، در خصوص پرداخت سهم نیم درصد به کتابخانه قول همکاری داده و در مورد واگذاری زمین به کتابخانه گفت: طی جلسه ای با مسئولین اداره کتابخانه های عمومی اه، میزان بدهی شهرداری در سالهای ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ مشخص شود تا در مورد پرداخت این بدهی یا واگذاری زمین در قبال آن تصمیم مناسب گرفته شود.

هاشمی، نماینده شهرداری اهر نیز در جلسه نیز با تائید سخنان رئیس شورای اهر گفت: شهرداری اهر همکاریهای لازم را با کتابخانه برای پرداخت سهم نیم درصد بعمل خواهد آورد.