به گزارش اهر خبر (اهر نیوز)، مدد سمندری در جلسه شورای ثبت وقایع حیاتی شهرستان اهر با اعلام اینکه شهر بیش از یک‌ صد هزار نفری اهر نیازمند تشکیل سازمان آرامستان در شهرداری اهر است، گفت: وجود گورستان‌ های متعدد در شهر اهر نه‌ تنها برای ثبت‌ احوال از نظر ثبت وقایع فوتی بلکه برای سایر ارگان‌ ها و مردم نیز مشکل‌ ساز شده است.

وی همچنین بر لزوم ساماندهی گورستان‌ های شهر اهر نیز تأکید کرد و افزود: دستگاه‌ها و ارگان‌ های همکار ثبت‌ احوال بایستی برای ثبت وقایع حیاتی در مهلت قانونی همکاری مستمری داشته باشند.