به گزارش اهر خبر (اهر نیوز)، زاهد محمودی در جلسه کارگروه آرد و نان شهرستان اهر ضمن تاکید بر لزوم نظارت بر نانوایی های سطح شهرستان در خصوص موارد بهداشتی و نوع آرد مورد استفاده، جهت ارتقای کیفیت نان مصرفی شهروندان، گفت: با توجه به اینکه نان پرمصرف ترین اقلام غذایی در بین مردم ایران است، هیچ گونه سهل انگاری در خصوص کیفیت نامطلوب آن قابل قبول نیست و با متخلفان برخورد جدی خواهد شد.

وی در ادامه گفت: بایستی تدابیری توسط کارگروه آرد و نان اهر اندیشه شود که از کارخانجات آردسازی شهرستان در خصوص وضعیت بهداشتی و کیفیت آرد تولیدی نظارت ویژه صورت گیرد.

فرماندار اهر ضمن اعلام اینکه تعدد نانوایی ها در شهرستان اهر نسبت به جمعیت آن طبیعی می باشد، گفت: مسئولان ذیربط هر چه مقدار به بهداشت و کیفیت نان نظارت داشته باشند، به وجدان اجتماعی آنها باز می گردد که نارضایتی مردم را در موارد عمومی کاهش دهند.

محمودی در پایان نانوایان آزاد پز بدون پروانه در شهرستان اهر را تهدیدی از نظر بهداشتی عنوان کرد و افزود: ترکیبات استفاده شده در نان های روغنی، از تهدیدات بهداشت عمومی جامعه است که بایستی کارگروه ویژه ای در اداره بهداشت و درمان شهرستان اهر تشکیل شود و نظارت ویژه بر آنها صورت گیرد.