به گزارش اهر خبر (اهر نیوز)، طبق شواهد موجود از روی کارت ملی این شخص، مردی با ۱۳۱ سال سن در روستای شاه حیدر خداآفرین زندگی می کند که با این تعاریف، وی از پیرترین مرد جهان ۱۰ سال بزرگتر است.