به گزارش اهر خبر (اهر نیوز)، احمد جهانسری، مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری در خصوص این تفاهم نامه گفت: اعتقاد ما این است که خاستگاه اصلی پدافند غیرعامل دانشگاه و دانشگاهیان هستند. پدافند غیرعامل یک علم میان رشته ای است که توسعه آن باید از دانشگاه شروع شود و در دانشگاه تداوم یابد.

جهانسری افزود: برای آگاهی بیشتر دانشجویان از مفاهیم پدافند غیرعامل پیشنهاد ما به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری این است که درس پدافند غیرعامل به عنوان یک درس عمومی ۳ واحده در سرفصل واحدهای کارشناسی دانشگاهها تعریف و تدریس شود.

جهانسری با تبریک هفته پژوهش افزود: رشد و گسترش مفاهیم پدافند غیرعامل منوط به پژوهشهای خلاقانه دانشگاهیان است. جهانسری افزود: امیدواریم پژوهشهای خلاقانه دانشگاهیان در زمینه مفاهیم پدافند غیرعامل گسترش یابد. در این زمینه سازمان پدافند غیرعامل نیز با طرح هایی همانند نخبگی سربازی (جایگزین خدمت سربازی) و کسر خدمت سربازی از این طرحها حمایت می کند.

رییس دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر نیز با استقبال از طرح ها و آموزشهای پدافند غیرعامل گفت: پدافند غیرعامل جزو ضروریات زندگی است و آشنایی اساتید با این مقوله می تواند باب پژوهشهای جدید علمی را در این زمینه باز کند.

اسدی افزود: پتانسیل های علمی فراوانی در دانشگاه آزاد اهر نهفته است که امیدواریم با تدابیری قسمی از این پتانسیل ها به سوی پدافند غیرعامل و مفاهیم آن سوق داده شود.

در حاشیه این تفاهم نامه کارگاه آموزشی مبانی پدافند غیر عامل، برای اساتید و اعضاء هیات علمی این دانشگاه برگزار شد.