عضو شورای اسلامی شهر اهر و رئیس شورای شهرستان اهر در نشست خبری با خبرنگاران گفت: با توجه به اینکه در شهرستان اهر حدود ۱۰ هزار نفر ورزشکار سازمان‌ دهی شده وجود دارد، پیشنهاد می‌ شود واحدی بنام واحد ورزش در شهرداری تأسیس گردد تا از ورزشکارانی که به مسابقات استانی، کشوری و بین‌ المللی اعزام می‌ شوند، حمایت های لازم صورت بگیرد.

وی اظهار کرد: شهروندان فهیم و نجیب اهری در انتخابات اخیر به تفکر انقلابی و جهادی از تمام اقشار مختلف مردم اعم از دانشگاهی، فرهنگی، آزاد و غیره رأی دادند که نشان از بلوغ فرهنگی همشهریان است.

عضو شورای اسلامی شهر اهر با اشاره به اینکه اصحاب رسانه بایستی به‌ صورت شفاف و صریح اخبار را در اختیار مردم قرار دهند، افزود: خبرنگاران و نویسندگان به‌عنوان بازوان شورا هستند که می‌ توانند راهنمایی‌ ها و نظرات خود را در جهت حل مشکلات مردم و کمک به پیشرفت و آبادانی شهر در اختیار اعضای شورا و شهردار قرار دهند.

رئیس شورای اسلامی شهرستان اهر در پایان به مشکلات مهم شهر نیز اشاره کرد و خواستار حل فوری مشکلات به وجود آمده در خصوص میدان دوآب و کارخانه کمپوست با همکاری و تعامل اعضای شورا، شهردار و مسئولین ذیربط شد.