به گزارش اهر خبر (اهر نیوز)، مرتضی آبدار در نشست کمیته تخصصی ثبت و حریم میراث طبیعی سازمان میراث فرهنگی که در حضور فرهاد نظری، مدیرکل ثبت آثار و حفظ و احیای میراث معنوی و طبیعی و اعضای کمیته با هدف بررسی آثار طبیعی کشور و ثبت پرونده های پیشنهادی برگزار شد، اظهار کرد: در این جلسه پرونده ۶ اثر طبیعی استان مورد بررسی قرار گرفت و پس از تائید نهایی توسط کارشناسان، در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسید.

وی افزود: ثبت این آثار طبیعی در راستای حفظ گونه های ارزشمند طبیعی، پس از تائید شورای ثبت استان پرونده ها به دفتر مدیر کل ارسال و در نشست کمیته تخصصی ثبت و حریم میراث طبیعی سازمان میراث فرهنگی بررسی شد که در نهایت ۶ پرونده پیشنهادی شامل درختان کنهسال استان در فهرست آثار ملی قرار گرفت.

مدیرکل میراث فرهنگی استان ادامه داد: درخت کهنسال روستای مقیاس و مجموعه درختان کهنسال و چشمه کنار این درختان واقع در روستای خسروکندی از توابع شهرستان کلیبر، درخت کهنسال روستای کوانق و مجموعه درختان کهنسال و چشمه کنار این درختان واقع در روستای طوعلی سفلی شهرستان خداآفرین، درخت کهنسال گردو روستای اندریان از توابع شهرستان ورزقان و درخت کهنسال نعلبند واقع در دروازه شهر مراغه از آثار طبیعی استان در فهرست آثار طبیعی ثبت شده ملی قرار گرفتند.

آبدار در پایان خاطر نشان کرد: قرار گرفتن این آثار طبیعی در فهرست میراث ملی تأثیر بسزایی در معرفی این آثار به عنوان بخشی از جاذبه های گردشگری استان آذربایجان شرقی خواهد داشت.