به گزارش اهر خبر (اهر نیوز)، مجتمع بهزیستی شهرستان هوراند با حضور دکتر محسن ارشدزاده، مدیرکل سازمان بهزیستی استان آذربایجان شرقی به اداره ارتقاء یافت و مرتضی اسدالهی به عنوان سرپرست این اداره معرفی شد.

همچنین از زحمات آقای الهوردی حسینی فر در پست ریاست مجتمع بهزیستی هوراند قدردانی شد و آقای مرتضی اسدلهی به عنوان سرپرست اداره بهزیستی شهرستان هوراند معرفی گردید.

گفتنی است اسدالهی متولد سال ۱۳۶۵ در هوراند و دارای مدرک فوق لیسانس روانشناسی می باشد.

دکتر ارشد زاده در این مراسم گفت: سعی میکنیم تمامی اعتبارات و اقداماتی که برای شهرستان هوراند لازم می باشد را به صورت مستقیم انجام دهیم.

مدیرکل بهزیستی استان افزود: قطعه زمینی که توسط آقای حسینی فر برای ساخت مرکز اداری و توان بخشی بهزیستی هوراند اهداء شده بود، هم اکنون مرحله سفت کاری و اسکلت آن تمام شده که انشالله تا هفته بهزیستی در سال ۱۳۹۶ مورد بهره برداری خواهد گرفت.

aharnews-asadollahi-horand aharnews-behzisti-horand