به گزارش اهر خبر (اهر نیوز)،، درسال جاری به همت خیرین مدرسه ساز ومدرسه یار، کمک نقدی وغیر نقدی به ارزش یک میلیارد و ۷۳۸ میلیون ریال که شامل احداث ساختمان، تعمیر ورنگ آمیزی ساختمان ، لوله کشی آب مشروب ،سیم کشی ، تامین سوخت زمستانی مدارس و… می باشد، شامل حال مدارس منطقه خواجه شده است.

همچنین تامین مواد غذایی ولوازم آشپزی مدارس شبانه روزی ، تجهیز  مدارس به وسائل کمک آموزشی( از قبیل کامپیوتر،دستگاه کپی ،چاپگر…)، تامین پوشاک ونوشت افزار دانش آموزان بی بضاعت و… می باشد، به مدارس آموزش وپرورش خواجه  یاری شده است.