به گزارش اهر خبر (اهر نیوز)، عضو مجمع نمایندگان ادوار شورای عالی استان ها در پنجمین نشست این مجمع با اشاره به اینکه شوراهای اسلامی با توجه به وظایف قانونی به عنوان رکن مدیریت شهری عمل کرده و در بحث نظارت قانونی می طلبد که شورای عالی استانها از دیگر دستگاه های نظارتی سریعتر وارد عمل شده و به عنوان شورای فرادستی تذکرات و اقدامات لازم را به عمل آورد.

وی در ادامه به  بحث آسیب شناسی شوراها اشاره کرد و گفت: مردمی که با شور و حال وصف ناپذیر در پای صندوق های رای حاضر می شوند بایستی با فعالیت و عملکرد مناسب شهروندان را راضی و خشنود کنند.

عضو دوره سوم شورای عالی استانها ازمسئولین دبیرخانه شورای عالی استان ها و در راس امور مهندس چمران که با نظم وترتیب خاصی جلسات و برنامه های شورایی را پیگیری می کنند، تشکرکرد و با بیان اینکه آموزش یکی از مباحث و دغدغه های اصلی تمامی اعضای شوراهاست، تصریح کرد: بزرگترین آسیب شوراها عدم آگاهی از وظایفشان است.

شهبازیان در ادامه سیاست زدگی را ازدیگر آفت های شورا دانست و افزود: از مردم عزیز می خواهیم با  انتخاب آگاهانه به کاندیداهای شوراها رای دهند و انتخابشان بر اساس شایستگی باشد؛ نه بر اساس حب و بغض سیاسی ، دل سوزی ، مسائل قومی و یا نژادی.

وی در پایان سخنان خود کوتاه نگری ها را باعث عقب ماندگی شهرها و روستاها عنوان کرد گفت:بایستی شاخصه فرهنگی مدنیت که همان شایسته سالاری است را به عنوان الگوی انتخاب در جامعه اشاعه بدهیم.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی شورای عالی استانها